дизайнер
и Художествен директор
Олег Соловьов

Дизайн на ниво Unity за мобилна игра за Android Trial Extreme Freedom. Мотоциклетни състезания, трикове, скачане, рампи, конкуренция, трудни тестове, цикъл, батути, пасаж. (Дизайн на нива на Unity за мобилната игра за android Trial Xtreme Freedom. Мотоциклетни състезания, каскади, скокове, рампи, състезания, предизвикателни тестове, мъртъв цикъл, скокове, преминаващ.) Разработка на игри TX5 (Разработка на игри TX5)

Порт (Порт)

западен, Див запад (западен, див запад)

Япония (Япония)

Строителство (Строителство)

Каньон (Каньон)

Гора (Гора)

Пустинен (Пустинен)

Порт (Порт)

Изпитание на екстремна свобода - ниво дизайн Port.mp4_snapshot_02.55_[2022.06.24_15.07.53 г]

Изпитание на екстремна свобода - ниво дизайн Port.mp4_snapshot_02.55_[2022.06.24_15.07.53 г]

Изпитание на екстремна свобода - ниво дизайн Port.mp4_snapshot_02.23_[2022.06.24_15.06.45г]

Изпитание на екстремна свобода - ниво дизайн Port.mp4_snapshot_01.54_[2022.06.24_15.05.57г]

Изпитание на екстремна свобода - ниво дизайн Port.mp4_snapshot_01.08_[2022.06.24_15.04.49г]

Изпитание на екстремна свобода - ниво дизайн Port.mp4_snapshot_00.55_[2022.06.24_15.04.19г]

Изпитание на екстремна свобода - ниво дизайн Port.mp4_snapshot_00.39_[2022.06.24_15.03.54г]

Изпитание на екстремна свобода - ниво дизайн Port.mp4_snapshot_00.21_[2022.06.24_15.03.20г]

Изпитание на екстремна свобода - ниво дизайн Port.mp4_snapshot_00.11_[2022.06.24_15.02.58г]

Изпитание на екстремна свобода - ниво дизайн Port.mp4_snapshot_02.55_[2022.06.24_15.07.53 г]

западен, Див запад (западен, див запад)

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Western.mp4_snapshot_00.01_[2022.06.25_11.01.28г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Western.mp4_snapshot_01.33_[2022.06.25_11.04.44г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Western.mp4_snapshot_01.44_[2022.06.25_11.05.12]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Western.mp4_snapshot_02.10_[2022.06.25_11.05.54]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Western.mp4_snapshot_02.39_[2022.06.25_11.06.37 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Western.mp4_snapshot_02.46_[2022.06.25_11.06.52г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Western.mp4_snapshot_02.53_[2022.06.25_11.07.04]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Western.mp4_snapshot_03.03_[2022.06.25_11.07.21]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Western.mp4_snapshot_03.18_[2022.06.25_11.07.46 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Western.mp4_snapshot_03.56_[2022.06.25_11.09.18г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Western.mp4_snapshot_00.15_[2022.06.25_11.01.53г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Western.mp4_snapshot_00.25_[2022.06.25_11.02.33г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Western.mp4_snapshot_00.30_[2022.06.25_11.03.02]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Western.mp4_snapshot_00.26_[2022.06.25_11.02.51 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Western.mp4_snapshot_00.46_[2022.06.25_11.03.32г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Western.mp4_snapshot_01.02_[2022.06.25_11.04.01]

Строителство (Строителство)

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_04.37_[2022.06.24_10.51.49 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_00.06_[2022.06.24_10.40.32]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_00.14_[2022.06.24_10.41.49 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_00.20_[2022.06.24_10.42.04]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_00.25_[2022.06.24_10.42.15]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_00.32_[2022.06.24_10.42.29]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_00.35_[2022.06.24_10.42.41]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_00.41_[2022.06.24_10.42.57]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_00.52_[2022.06.24_10.43.18]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_00.57_[2022.06.24_10.43.42]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_01.06_[2022.06.24_10.43.57]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_01.09_[2022.06.24_10.44.05]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_01.12_[2022.06.24_10.44.27]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_01.19_[2022.06.24_10.44.40]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_01.22_[2022.06.24_10.45.15]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_01.28_[2022.06.24_10.45.28]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_01.42_[2022.06.24_10.45.53]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.24_10.46.31]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_02.08_[2022.06.24_10.46.39]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_02.10_[2022.06.24_10.46.46]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_02.17_[2022.06.24_10.47.07]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_03.04_[2022.06.24_10.48.35]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_03.28_[2022.06.24_10.49.07]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_03.42_[2022.06.24_10.49.36]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_03.44_[2022.06.24_10.49.51]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_04.06_[2022.06.24_10.50.25]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_04.12_[2022.06.24_10.50.39 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_04.21_[2022.06.24_10.50.55]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на ниво Constraction.mp4_snapshot_04.32_[2022.06.24_10.51.30 г]

Япония (Япония)

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Япония.mp4_snapshot_03.45_[2022.06.25_13.28.43]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Япония.mp4_snapshot_03.47_[2022.06.25_28.13.55 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Япония.mp4_snapshot_03.48_[2022.06.25_29.13.07 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Япония.mp4_snapshot_04.04_[2022.06.25_29.13.29 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Япония.mp4_snapshot_00.04_[2022.06.25_18.13.04]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Япония.mp4_snapshot_00.13_[2022.06.25_13.18.29]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Япония.mp4_snapshot_00.34_[2022.06.25_19.13.24 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Япония.mp4_snapshot_00.37_[2022.06.25_19.13.09 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Япония.mp4_snapshot_00.48_[2022.06.25_19.13.48 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Япония.mp4_snapshot_01.04_[2022.06.25_13.20.25 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Япония.mp4_snapshot_01.51_[2022.06.25_13.21.35]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Япония.mp4_snapshot_01.52_[2022.06.25_13.21.41]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Япония.mp4_snapshot_02.21_[2022.06.25_13.22.21]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Япония.mp4_snapshot_02.25_[2022.06.25_13.22.36г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Япония.mp4_snapshot_02.36_[2022.06.25_13.22.53 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Япония.mp4_snapshot_02.49_[2022.06.25_13.23.16]

Каньон (Каньон)

Изпитание на екстремна свобода - ниво дизайн Canyon

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Canyon.mp4_snapshot_00.05_[2022.06.26_12.34.58 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Canyon.mp4_snapshot_00.08_[2022.06.26_12.35.11]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Canyon.mp4_snapshot_00.12_[2022.06.26_12.35.24]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Canyon.mp4_snapshot_00.17_[2022.06.26_12.35.40]

Изпитание на екстремна свобода - ниво дизайн Canyon

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Canyon.mp4_snapshot_00.37_[2022.06.26_12.36.11]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Canyon.mp4_snapshot_00.44_[2022.06.26_12.36.41]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Canyon.mp4_snapshot_00.58_[2022.06.26_12.37.01]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Canyon.mp4_snapshot_01.06_[2022.06.26_37.12.13 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Canyon.mp4_snapshot_01.32_[2022.06.26_12.38.06]

Изпитание на екстремна свобода - ниво дизайн Canyon

Гора (Гора)

Изпитание на екстремна свобода - ниво дизайн Гора

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Forest.mp4_snapshot_00.09_[2022.06.26_14.27.16]

Изпитание на екстремна свобода - ниво дизайн Гора

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Forest.mp4_snapshot_00.34_[2022.06.26_14.27.51]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Forest.mp4_snapshot_01.00_[2022.06.26_14.28.27]

Изпитание на екстремна свобода - ниво дизайн Forest.mp4_snapshot_01.08_[2022.06.26_14.28.45]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Forest.mp4_snapshot_01.11_[2022.06.26_14.28.54]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Forest.mp4_snapshot_01.24_[2022.06.26_14.29.11]

Изпитание на екстремна свобода - ниво дизайн Гора

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Forest.mp4_snapshot_01.34_[2022.06.26_29.14.52 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Forest.mp4_snapshot_01.58_[2022.06.26_14.30.26]

Изпитание на екстремна свобода - ниво дизайн Гора

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Forest.mp4_snapshot_02.09_[2022.06.26_14.30.52 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Forest.mp4_snapshot_02.38_[2022.06.26_14.31.24]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Forest.mp4_snapshot_02.45_[2022.06.26_14.31.39 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Forest.mp4_snapshot_03.08_[2022.06.26_14.32.08]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Forest.mp4_snapshot_03.14_[2022.06.26_14.32.18]

Изпитание на екстремна свобода - ниво дизайн Гора

Пустинен (Пустинен)

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Desert.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.26_21.15.23 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Desert.mp4_snapshot_01.50_[2022.06.26_20.15.57 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Desert.mp4_snapshot_01.33_[2022.06.26_15.20.35 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Desert.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.26_21.15.23 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Desert.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.26_21.15.23 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Desert.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.26_21.15.23 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Desert.mp4_snapshot_00.58_[2022.06.26_15.19.35г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Desert.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.26_21.15.23 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Desert.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.26_21.15.23 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Desert.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.26_21.15.23 г]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Desert.mp4_snapshot_00.15_[2022.06.26_15.18.24]

Изпитание на екстремна свобода - дизайн на нива Desert.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.26_21.15.23 г]

ОБАДИ СЕ СЕГА
+
Обади ми се!