Portfolio at halimbawa ng mga gawain ng graphic designer ay

TUMAWAG NGAYON
+
Tawagan ako!