დიზაინერი
სამხატვრო ხელმძღვანელი
ოლეგ სოლოვიოვის

Portfolio და მაგალითები სამუშაოები გრაფიკული დიზაინერი

ᲓᲐᲠᲔᲙᲔ ᲐᲮᲚᲐ
+
Დამირეკე!