дизайнер аял
жана арт-директору
Олег Балабин

Өнүгүү капкагын заманбап кайталоо

Дизайн буклета современный конструктивизм

Дизайн буклета современный конструктивизм

Дизайн ресурс китепче Транс

Дизайн ресурс китепче Транс

Стоимость разработки макета, концепта, Россияда чиймесин, Санкт-Петербург жана Moscow. Создание проекта в СПб.

Цена: от 20 000р. Срок: от 5 дней

Окшош чыгармалар: полиграфия | сайты | логотип и фирменный стиль

 

АЗЫР ЧАЛ
+
Мага чал!