дизайнер аял
жана арт-директору
Олег Балабин

Өнүгүү капкагын заманбап кайталоо

Дизайн буклета современный конструктивизм

Дизайн буклета современный конструктивизм

Дизайн ресурс китепче Транс

Дизайн ресурс китепче Транс

Макетти иштеп чыгуунун баасы, түшүнүк, Россияда чиймесин, Санкт-Петербург жана Moscow. Долбоорду Санкт-Петербург шаарында түзүү.

Баасы: тартып 20 000б. Мөөнөтү: тартып 5 күн

Окшош чыгармалар: полиграфия | сайттар | логотип жана корпоративдик инсандык

 

АЗЫР ЧАЛ
+
Мага чал!