дизайнер аял
жана арт-директору
Олег Соловьев

Өнүгүү капкагын заманбап кайталоо

Дизайн буклета современный конструктивизм

Дизайн буклета современный конструктивизм

Дизайн ресурс китепче Транс

Дизайн ресурс китепче Транс

Макетти иштеп чыгуунун баасы, түшүнүк, Россияда чиймесин, Санкт-Петербург жана Moscow. Түзүү Санкт-Петербургда бир долбоору.

баа: чейин 20 000б. убакыт: чейин 5 күн

Окшош чыгармалар: полиграфия | сайттар | логотип жана корпоративдик иденттүүлүк

 

АЗЫР ЧАЛ
+
Мага чал!