дизайнер аял
жана арт-директору
Олег Балабин

лыжа тебүү маалында Дизайн presswall ачылышы 2017-2018

лыжа тебүү маалында Дизайн presswall ачылышы 2017-2018

лыжа тебүү маалында кезекте ачылышы 2017-2018

лыжа тебүү маалында кезекте ачылышы 2017-2018

Дизайн прессволла Манжосовская лыжная гонка

Дизайн прессволла Манжосовская лыжная гонка

Дизайн почетной грамоты Манжосовская лыжная гонка

Дизайн почетной грамоты Манжосовская лыжная гонка

АЗЫР ЧАЛ
+
Мага чал!