дизайнер аял
жана арт-директору
Олег Балабин

Android мобилдик оюну үчүн бирдиктүү деңгээлдеги дизайн Trial Extreme Freedom. Мотоцикл жарышы, трюктар, секирүү, пандустар, атаандаштык, оор сыноолор, цикл, батуттар, өтүү. (Trial Xtreme Freedom андроид мобилдик оюну үчүн Unity боюнча деңгээл дизайны. Мотоцикл жарышы, трюктар, секирет, пандустар, мелдештер, татаал сыноолор, өлүк цикл, секирет, өтүп жатат.) Разработка игры TX5 (Оюнду иштеп чыгуу TX5)

Порт (Порт)

Батыш, жапайы батыш (Батыш, жапайы батыш)

Жапония (Жапония)

Курулуш (Курулуш)

Каньон (Каньон)

Токой (Токой)

Чөл (Чөл)

Порт (Порт)

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Port.mp4_snapshot_02.55_[2022.06.24_15.07.53]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Port.mp4_snapshot_02.55_[2022.06.24_15.07.53]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Port.mp4_snapshot_02.23_[2022.06.24_15.06.45]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Port.mp4_snapshot_01.54_[2022.06.24_15.05.57]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Port.mp4_snapshot_01.08_[2022.06.24_15.04.49]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Port.mp4_snapshot_00.55_[2022.06.24_15.04.19]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Port.mp4_snapshot_00.39_[2022.06.24_15.03.54]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Port.mp4_snapshot_00.21_[2022.06.24_15.03.20]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Port.mp4_snapshot_00.11_[2022.06.24_15.02.58]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Port.mp4_snapshot_02.55_[2022.06.24_15.07.53]

Батыш, жапайы батыш (Батыш, жапайы батыш)

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Western.mp4_snapshot_00.01_[2022.06.25_11.01.28]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Western.mp4_snapshot_01.33_[2022.06.25_11.04.44]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Western.mp4_snapshot_01.44_[2022.06.25_11.05.12]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Western.mp4_snapshot_02.10_[2022.06.25_11.05.54]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Western.mp4_snapshot_02.39_[2022.06.25_11.06.37]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Western.mp4_snapshot_02.46_[2022.06.25_11.06.52]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Western.mp4_snapshot_02.53_[2022.06.25_11.07.04]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Western.mp4_snapshot_03.03_[2022.06.25_11.07.21]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Western.mp4_snapshot_03.18_[2022.06.25_11.07.46]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Western.mp4_snapshot_03.56_[2022.06.25_11.09.18]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Western.mp4_snapshot_00.15_[2022.06.25_11.01.53]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Western.mp4_snapshot_00.25_[2022.06.25_11.02.33]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Western.mp4_snapshot_00.30_[2022.06.25_11.03.02]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Western.mp4_snapshot_00.26_[2022.06.25_11.02.51]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Western.mp4_snapshot_00.46_[2022.06.25_11.03.32]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Western.mp4_snapshot_01.02_[2022.06.25_11.04.01]

Курулуш (Курулуш)

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_04.37_[2022.06.24_10.51.49]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_00.06_[2022.06.24_10.40.32]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_00.14_[2022.06.24_10.41.49]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_00.20_[2022.06.24_10.42.04]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_00.25_[2022.06.24_10.42.15]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_00.32_[2022.06.24_10.42.29]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_00.35_[2022.06.24_10.42.41]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_00.41_[2022.06.24_10.42.57]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_00.52_[2022.06.24_10.43.18]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_00.57_[2022.06.24_10.43.42]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_01.06_[2022.06.24_10.43.57]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_01.09_[2022.06.24_10.44.05]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_01.12_[2022.06.24_10.44.27]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_01.19_[2022.06.24_10.44.40]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_01.22_[2022.06.24_10.45.15]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_01.28_[2022.06.24_10.45.28]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_01.42_[2022.06.24_10.45.53]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.24_10.46.31]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_02.08_[2022.06.24_10.46.39]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_02.10_[2022.06.24_10.46.46]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_02.17_[2022.06.24_10.47.07]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_03.04_[2022.06.24_10.48.35]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_03.28_[2022.06.24_10.49.07]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_03.42_[2022.06.24_10.49.36]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_03.44_[2022.06.24_10.49.51]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_04.06_[2022.06.24_10.50.25]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_04.12_[2022.06.24_10.50.39]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_04.21_[2022.06.24_10.50.55]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Constraction.mp4_snapshot_04.32_[2022.06.24_10.51.30]

Жапония (Жапония)

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Japan.mp4_snapshot_03.45_[2022.06.25_13.28.43]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Japan.mp4_snapshot_03.47_[2022.06.25_13.28.55]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Japan.mp4_snapshot_03.48_[2022.06.25_13.29.07]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Japan.mp4_snapshot_04.04_[2022.06.25_13.29.29]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Japan.mp4_snapshot_00.04_[2022.06.25_13.18.04]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Japan.mp4_snapshot_00.13_[2022.06.25_13.18.29]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Japan.mp4_snapshot_00.34_[2022.06.25_13.19.24]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Japan.mp4_snapshot_00.37_[2022.06.25_13.19.09]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Japan.mp4_snapshot_00.48_[2022.06.25_13.19.48]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Japan.mp4_snapshot_01.04_[2022.06.25_13.20.25]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Japan.mp4_snapshot_01.51_[2022.06.25_13.21.35]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Japan.mp4_snapshot_01.52_[2022.06.25_13.21.41]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Japan.mp4_snapshot_02.21_[2022.06.25_13.22.21]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Japan.mp4_snapshot_02.25_[2022.06.25_13.22.36]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Japan.mp4_snapshot_02.36_[2022.06.25_13.22.53]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Japan.mp4_snapshot_02.49_[2022.06.25_13.23.16]

Каньон (Каньон)

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Canyon

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Canyon.mp4_snapshot_00.05_[2022.06.26_12.34.58]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Canyon.mp4_snapshot_00.08_[2022.06.26_12.35.11]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Canyon.mp4_snapshot_00.12_[2022.06.26_12.35.24]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Canyon.mp4_snapshot_00.17_[2022.06.26_12.35.40]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Canyon

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Canyon.mp4_snapshot_00.37_[2022.06.26_12.36.11]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Canyon.mp4_snapshot_00.44_[2022.06.26_12.36.41]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Canyon.mp4_snapshot_00.58_[2022.06.26_12.37.01]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Canyon.mp4_snapshot_01.06_[2022.06.26_12.37.13]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Canyon.mp4_snapshot_01.32_[2022.06.26_12.38.06]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Canyon

Токой (Токой)

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн токой

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Forest.mp4_snapshot_00.09_[2022.06.26_14.27.16]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн токой

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Forest.mp4_snapshot_00.34_[2022.06.26_14.27.51]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Forest.mp4_snapshot_01.00_[2022.06.26_14.28.27]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Forest.mp4_snapshot_01.08_[2022.06.26_14.28.45]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Forest.mp4_snapshot_01.11_[2022.06.26_14.28.54]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Forest.mp4_snapshot_01.24_[2022.06.26_14.29.11]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн токой

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Forest.mp4_snapshot_01.34_[2022.06.26_14.29.52]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Forest.mp4_snapshot_01.58_[2022.06.26_14.30.26]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн токой

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Forest.mp4_snapshot_02.09_[2022.06.26_14.30.52]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Forest.mp4_snapshot_02.38_[2022.06.26_14.31.24]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Forest.mp4_snapshot_02.45_[2022.06.26_14.31.39]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Forest.mp4_snapshot_03.08_[2022.06.26_14.32.08]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайны Forest.mp4_snapshot_03.14_[2022.06.26_14.32.18]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн токой

Чөл (Чөл)

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Desert.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.26_15.21.23]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Desert.mp4_snapshot_01.50_[2022.06.26_15.20.57]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Desert.mp4_snapshot_01.33_[2022.06.26_15.20.35]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Desert.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.26_15.21.23]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Desert.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.26_15.21.23]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Desert.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.26_15.21.23]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Desert.mp4_snapshot_00.58_[2022.06.26_15.19.35]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Desert.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.26_15.21.23]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Desert.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.26_15.21.23]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Desert.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.26_15.21.23]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Desert.mp4_snapshot_00.15_[2022.06.26_15.18.24]

Сыноо Xtreme Freedom - деңгээл дизайн Desert.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.26_15.21.23]

АЗЫР ЧАЛ
+
Мага чал!