Хөгжлийн хамгаалах орчин үеийн constructivism

товхимол нь орчин үеийн constructivism зураг төсөл

товхимол нь орчин үеийн constructivism зураг төсөл

Дизайн нөөцийн товхимол Транс

Дизайн нөөцийн товхимол Транс

Зураг төслийг боловсруулах зардал, үзэл баримтлал, ОХУ-д ноорог, Санкт-Петербург болон Москва. Санкт-Петербург хотод төсөл зохиох.

Үнэ: -аас 20 000P. Нэр томъёо: -аас 5 хоног

холбоотой ажил: polygraphy | вэб хуудас | лого, компанийн таних

 

ОДОО ЗАЛГА
+
Над руу залга!