Хөгжлийн хамгаалах орчин үеийн constructivism

товхимол нь орчин үеийн constructivism зураг төсөл

товхимол нь орчин үеийн constructivism зураг төсөл

Дизайн нөөцийн товхимол Транс

Дизайн нөөцийн товхимол Транс

Байршлыг боловсруулах зардал, үзэл баримтлал, ОХУ-д ноорог, Санкт-Петербург болон Москва. Санкт-Петербург хотод төсөл бий болгох.

Үнэ: -аас 20 000р. Хугацаа: -аас 5 өдрүүд

холбоотой ажил: полиграфи | вэб хуудас | лого, компанийн таних

 

ОДОО ЗАЛГА
+
Над руу залга!