Зураг төсөл боловсруулах аж ахуйн нэгжийн хуанлийн 2018

Зураг төсөл боловсруулах аж ахуйн нэгжийн хуанлийн 2018

Төмөр замын ачаа. Гурвалын улирлын хуанли. Дууриамал усан будгийн хэв маягийн чимэглэл, давхар өртөлтийн нөлөө.

Байршлыг боловсруулах зардал, үзэл баримтлал, эскиза в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург хотод төсөл бий болгох.

Үнэ: -аас 15 000р. Хугацаа: -аас 3 өдрүүд

ОДОО ЗАЛГА
+
Над руу залга!