nhà thiết kế
và Giám đốc Nghệ thuật
Oleg Solovyov

LÀM VIỆC GẦN ĐÂY:

  • áp phích thiết kế poster
  • Cổng thông tin quảng cáo Microsoft Nga Cổng thông tin Microsoft Nga, quái vật, nhân vật, bản vẽ, poster, cờ, tờ rơi
  • Chiến dịch quảng cáo Yota cung cấp, thằng ngốc, #yota cung cấp, tờ rơi, poster, đồ họa thông tin, các biểu tượng
  • Chiến dịch quảng cáo TWITTER RUSSIAN, phong cách hình thức
  • chiến dịch quảng cáo và trang web - Mẹ bảng tin Made! cửa hàng trực tuyến, cổng thông tin
  • Campaign Microsoft Office Quảng cáo 2016, poster, tờ rơi, Microsoft, văn phòng
  • win10-8-1
  • Tập sách cho công ty đường sắt Tối đa, дизайн, thiết kế, cuốn sách nhỏ

LÀM VIỆC GẦN ĐÂY:

biểu tượng

8

ngày

DESC

GỌI NGAY BÂY GIỜ
+
Gọi cho tôi!