nhà thiết kế
và Giám đốc Nghệ thuật
Oleg Solovyov

thiết kế chai vodka Imperial 1 l

thiết kế chai vodka Imperial 1 l. trang trí chai 0,5 l. Chân dung của Peter I (đầu tiên), khắc, hình ảnh của Peter và Paul Fortress, thơ phú.

thiết kế chai vodka Imperial 0,5 l

vodka-carkaya-upak

GỌI NGAY BÂY GIỜ
+
Gọi cho tôi!