nhà thiết kế
và Giám đốc Nghệ thuật
Oleg Solovyov

Thiết kế presswall khai mạc mùa trượt tuyết 2017-2018

Thiết kế presswall khai mạc mùa trượt tuyết 2017-2018

mở khen của mùa trượt tuyết 2017-2018

mở khen của mùa trượt tuyết 2017-2018

Дизайн прессволла Манжосовская лыжная гонка

Дизайн прессволла Манжосовская лыжная гонка

Дизайн почетной грамоты Манжосовская лыжная гонка

Дизайн почетной грамоты Манжосовская лыжная гонка

GỌI NGAY BÂY GIỜ
+
Gọi cho tôi!