nhà thiết kế
và Giám đốc Nghệ thuật
Oleg Solovyov
menu con thêm
Đồ án thiết kế một doanh nghiệp đa trang web
09.02.2015
Phát triển của thiết kế bao bì cho các công ty FRUTZ J7, hộp, thiết kế, nước chanh, chanh, lá
thiết kế bao bì hộp J7 FRUTZ
18.02.2015
Hiện tất cả

Разработка фирменного стиля и рекламной продукции для Одинцовский парк культуры, Thể thao và giải trí

 

плакат 48я Манжосовская лыжная гонкаАфиша детская лыжная секция wall press живу спортом! Прайс лист фитнес студия

 

Разработка фирменного стиля и рекламной продукции для Одинцовский парк культуры, Thể thao và giải trí

Дизайн плакат 48я Манжосовская лыжная гонка, Афиша Сергея Ефремова. Разработка Афиша детская лыжная секция, Прайс лист фитнес студия. Создание Листовка Выходные в парке, План парка Одинцово.

Дизайн логотип и фирменный фон Одинцовский парк, сцена парка Лазутиной. Разработка волл пресс лыжная гонка,
wall press живу спортом! Создание Карта парка Одинцово.

волл пресс лыжная гонка Листовка Выходные в паркеКарта парка Одинцово План парка Одинцово логотип и фирменный фон Одинцовский парк сцена парка Лазутиной

Афиша Сергея Ефремова

GỌI NGAY BÂY GIỜ
+
Gọi cho tôi!