дизайнер аял
жана арт-директору
Олег Балабин

Дизайн Юридикалык календары 2018

Дизайн Юридикалык календары 2018

темир жол жүк. Чейрек сайын календардык Трио. бояу, үлгү стилинде Illustration, эки эсе көп таасир тийгизген таасири.

Макетти иштеп чыгуунун баасы, түшүнүк, Санкт-Петербург шаарында чиймесин. Долбоорду Санкт-Петербург шаарында түзүү.

Баасы: тартып 15 000б. Мөөнөт: тартып 3 күн

АЗЫР ЧАЛ
+
Мага чал!