дизайнер аял
жана арт-директору
Олег Соловьев

Дизайн Юридикалык календары 2018

Дизайн Юридикалык календары 2018

темир жол жүк. Чейрек сайын календардык Трио. бояу, үлгү стилинде Illustration, эки эсе көп таасир тийгизген таасири.

Макетти иштеп чыгуунун баасы, түшүнүк, Санкт-Петербург шаарында чиймесин. Түзүү Санкт-Петербургда бир долбоору.

баа: чейин 15 000б. убакыт: чейин 3 күн

АЗЫР ЧАЛ
+
Мага чал!