дизайнер аял
жана арт-директору
Олег Балабин

Дизайн Юридикалык календары 2018

Дизайн Юридикалык календары 2018

темир жол жүк. Чейрек сайын календардык Трио. бояу, үлгү стилинде Illustration, эки эсе көп таасир тийгизген таасири.

Дизайндын баасы, түшүнүк, Санкт-Петербург шаарында чиймесин. Долбоорду Санкт-Петербург шаарында түзүү.

Баасы: тартып 15 000б. Мөөнөтү: тартып 3 Брендинг

АЗЫР ЧАЛ
+
Мага чал!